Prosjekter

Bli en bibelmisjonær. Vær med å spre Guds levende Ord

Bli med på et effektivt, inspirerende og evangelisk arbeid.

Effektivt: Flere har sagt at gir man en kineser en bibel så vil det føre til at 3 til 4, ja opptil 5 personer kommer til tro. Og dette gjelder mange andre land også.

Det er i dag et skrikende behov for bibler i Kina, Sør-Øst Asia, de arabiske land, og hele det indiske kontinent. Disse land er alle innenfor 10/40 vinduet.

Inspirerende: Blir du inspirert når du leser Bibelen?
Kjenner du at de ordene du leser produserer frukt i ditt liv?
Guds Ord er som et såkorn (sporos), som er til å begynne med er lite og ubetydelig ut, men senere vokser seg stort og har innflytelse og påvirkningskraft

Evangelisk: Den kjente Kina-misjonæreren Paul Hattaway – som har skrevet en rekke bøker om vekkelsen i Kina, deriblant boka Den himmelske mann sier:

«Å gi bibler til Kina, er som å tenne bensin på bål». Det er allerede vekkelse i Kina og mange steder. Det er helt nødvendig å forsyne dem med bibler.


Jesus fortalte fortalte følgende lignelse om kraften i Guds Ord

Han sa: «Hva skal vi sammenligne Guds rike med? Hvilken lignelse skal vi bruke? Det er som et sennepsfrø. Når det blir sådd, er det mindre enn noe annet frø på jorden, men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster og får så store greiner at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det.» (Mark 4,30-32).