Bibler til Kina

Den kjente Kina-eksperten Paul Hattaway, forfatteren av boka Den himmelske mann og leder av Asia Harvest tok i 2011 initiativ til å spørre ledere i husmenigheter over hele Kina om hvor mange bibler de trengte. Han fikk til svar at det umiddelbare behovet var 38 millioner bibler.

Hattaway og flere, sier at det å gi en bibel til en kinesisk kristen fører ofte til at fire til frem personer kommer til tro.

«Å gi bibler til Kina er som å kaste bensin på et evangelisk bål. Vekkelsen går fram i Kina»

I Kina blir millioner kristne hvert år. Bibelbehovet er enormt.

Det koster 2,80 dollar å trykke og distribuere en kinesisk bibel i god kvalitet.

Vil du være med?