Markusevangelier til India

Indias befolkning tørster etter Guds ord

«Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet: Hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap! Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier: Herre, hvem trodde vårt budskap? Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.» Rom 10,13 -17

Hva ville du gjort om du ikke hadde en bibel?

Hva ville du gjort om ingen brydde seg om at du skulle få en?

Hva ville du gjort om du ikke hadde penger til å kjøpe en?

For å gjøre en lang historie kort. Misjonær Arnfinn Andås startet et trykkeri i Japan – hovedsaklig for å trykke kinesiske bibler. Senere i livet fikk han kall til å starte et trykkeri på Sri Lanka for å nå de unådde i India. Det er millioner av verdifulle mennesker som ikke har fått høre eller lese Guds Ord. Dette har ført til at den blir brukt som lesebok for mange kasteløse barn over hele India. På 1700 tallet fikk Norge en «Lov om Allmueskole» med det formål at barn skulle lære å lese Bibelen.

Gjennom våre kontakter i India har vi nå mulighet til å distribuere Markusevangelier til byer og landsbyer, og titusenvis av barn og unge over hele India.
Dette er helt utrolig og du og jeg har mulighetene til å få være med på dette eventyret.

Siden 2008 har Litteraturmisjonen trykket 12 millioner av Markusevangelier på  indiske språk og dialekter. Tenk på hva det betyr for hvert enkelt.
Bli med å gi dem Guds Ord.

Hvor mange Markusevangelier vil du være med å gi til India?

 

1 tanke på “Markusevangelier til India

  1. Tilbaketråkk: En viktig tid for India | Litteraturmisjonen

Det er stengt for kommentarer.