Samarbeidspartnere

Vinn – Vinn

Et uttrykk som ofte brukes når man snakker om samarbeid, er ”vinn – vinn”.

Flere parter har nytte av å stå sammen om felles mål. Paulus roser Timoteus fordi han var så god medarbeider ”Han arbeidet for evangeliet sammen med meg, …”. 1. Tim 2:22

Noe av grunnen til at evangeliet de siste tiår har hatt så kraftig fremgang,er at flere og flere organisasjoner har sett betydningen av samarbeid. Denne utviklingen har vi også sett i Litteraturmisjonen. Adventiv Cross Cultural Initiativ (ACCI), har rekruttert arbeidere til trykkeriet på Sri Lanka. Fra Norge har Evangelisk Orient Misjon og Asia Link gitt gode bidrag. Bible pour la Chine i Sveits har støttet flere prosjekter. Vi har også fått store personlige gaver fra USA og Norge. Gjennom styremedlemmer fra Misjonssambandet, Ungdom i Oppdrag, De frie venner, Frikirken, Frontiers og Operasjon Mobilisering har arbeidet fått stor bredde. For øvrig er Litteraurmisjonen knyttet til nettverket til NORME (Norsk Råd for Misjon og Evangelisering).

Den siste samarbeidspartneren vår er IBRA ved daglig leder Jan Nestvold her i Norge. IBRA sender evangeliet over hele Midt Østen og har et stort nettverk der. Tusenvis av mennesker kontakter dem hvert år etter å ha hørt evangeliet over eteren. Det er derfor en stor glede og oppmuntring at vi nå kan sende deres kontaktpersoner i flere land hele containere (38.000 eks) med arabiske Nytestamenter. Foruten å distribuere disse til folk som henvender seg til dem, har de også team som går fra dør til dør og tilbyr Injiil (NT) på arabisk.