Bønneemner 2018

Gud svarer på frimodige bønner.
«Vær utholdende i bønn, våk og be med takk til Gud! Be også for oss, at Gud må åpne en dør for Ordet så vi kan forkynne Kristi mysterium, det som jeg nå er i fengsel for. Be om at jeg må tale slik jeg skal når jeg gjør det kjent.» (Kol 4,2-4).

Be for ledelsen på trykkeriet

  • Nanda Lal Wijesinghe, daglig leder
  • Shiran Anandam, nestleder
  • Svend Svendsen, misjonær og IT ansvarlig
  • Gunnar Andås, formann for trykkeriets styre
  • Daniel Kort, prosjektkoordinator og misjonærDaniel Kort og familien hans som har en viktig oppgave med å koordinere behovene for bibler og NT rundt i verden med produksjonen ved trykkeriet. Hans artikler er verdt å lese og bruke gjerne disse som bønneemne.

Be om:

  • årvåkenhet for nye behov vi skal fylle
  • beskyttelse og åpne distribusjonskanaler i de landene det er risikabelt å spre Guds ord.
  • Be om velsignelse over alle arbeiderne ved trykkeriet. Be om at de selv må få møte hovedpersonen som det står om i bøkene de produserer

 

Bønneløfter
«For her er det åpne dører og rike muligheter for meg,..» (1.Kor 16,9a)

«Be for oss, søsken!» (1. Tess 5,25)

«Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, også for meg. Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent» (Ef 6,18-19)

«Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om» (1. Joh 5,14-15)